Đại Học DAEGU- Buổi hội thảo giới thiệu trường tại Du Học Nhất Phong

Đại Học DAEGU- Buổi hội thảo giới thiệu trường tại Du Học Nhất Phong

Buổi hội thảo Du Học Hàn Quốc – Giới thiệu trường Đại Học Daegu Hàn Quốc tại trung tâm Du Học Hàn Quốc- Du Học Nhất Phong

028.7300.7737