Đai Học DONGSEO

Đai Học DONGSEO

  • Thành lập: 1992
  • Loại hình: Tư thục
  • Hệ thống: có chi nhánh tại Mỹ và Trung Quốc
  • Địa điểm trường:
  • Tổng số sinh viên: 12,000. Sinh viên Việt Nam: 90
  • Là trường đại học đi đầu Hàn Quốc về các lĩnh vực chuyên ngành: Nội dung kỹ thuật số, Phim & Hình ảnh, Thiết kế, CNTT và Khoa học sức khỏe
  • DSU cũng có học viện nghiên cứu quốc tế, là nơi đem đến các khóa học lấy bằng cử nhân được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bao gồm phân khúc Nội dung kỹ thuật số, Khoa phim & Video, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật tin học, Công nghệ sinh học, Khoa học Y sinh học, và Nghiên cứu Quốc tế

Thông tin tuyển sinh và học phí

Cấp học Học kỳ Thời gian học Thời hạn  đăng ký Chi phí kí túc xá 
Khóa học
tiếng Hàn
Kỳ xuân Tháng 3-5 Tháng 2 400 – 550 USD
(chưa bao gồm tiền ăn)
Kỳ hạ Tháng 6-8 Tháng 5
Kỳ thu Tháng 9-11 Tháng 7
Kỳ đông Tháng 12 – 2 Tháng 11
Đại học Kỳ xuân
Kỳ thu
Tháng 3
Tháng 9
Tháng 10-11
Tháng 5-6
Sau đại học

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Cấp học Giá trị học bổng Điều kiện
Đại học, Sau đại học 100% học phí + phí nhà ở . Trường trao nhiều gói học bổng cho sinh viên quốc tế dựa vào kết quả học tập, thành tích và tiềm năng học vấn.
. Đánh giá điều kiện của ứng viên sẽ dựa vào từng trường hợp
100% học phí
50% học phí
30% học phí