Đại Học Hàng Hải Và Đại Dương Hàn Quốc

Đại Học Hàng Hải Và Đại Dương Hàn Quốc

 • Thành lập: 1945
 • Loại hình: ĐH quốc gia
 • Hệ thống:
  – 4 đại học chuyên ngành
  – 5 trường sau đại học
 • Địa điểm trường: Busan
  . Tổng số sinh viên: 7.100. Sinh viên quốc tế: 120
  . Website: www.kmou.ac.kr
 • Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc đã có đóng góp lớn lao trong việc xây dựng và phát triển một quốc gia mạnh về hàng hải bằng việc đào tạo nhân sự chuyên về các lĩnh vực hàng hải và đại dương.
 • KMOU dẫn dắt tri thức tương lai và xã hội thông tin cũng như các ngành công nghiệp đóng tàu và đại dương tiên tiến tại Hàn Quốc. Dựa vào kiến thức kỹ thuật cơ bản được củng cố nhờ các thì nghiệm và thiết kế giáo dục, trường đã và đang đào tạo nên các nhà lãnh đạo kỹ thuật toàn cầu với nền giáo dục kỹ thuật vững chắc.

Thông tin tuyển sinh và học phí

Cấp học Học kỳ Thời gian
học
Thời hạn
đăng ký
Chi phí kí túc xá 
Khóa học
tiếng Hàn
Kỳ xuân Tháng 3-5 Tháng 12-1 390 – 575 USD/kỳ
(không bao gồm tiền ăn)
Phòng 2 người
Kỳ hạ Tháng 6-8 Tháng 3-4
Kỳ thu Tháng 9-11 Tháng 6-7
Kỳ đông Tháng 12 – 2 Tháng 9-10
Đại học Kỳ xuân Tháng 3 Tháng 10-11
Sau đại học Kỳ xuân
Kỳ thu
Tháng 3
Tháng 9
Tháng 10-11
Tháng 4-5

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Cấp học Loại học bổng Giá trị học bổng Điều kiện
Đại học, Sau đại học Học bổng quốc tế 40% học phí Điểm trung bình học kỳ GPA từ 2.5 trở lên
Học bổng giáo sư 100% học phí 2 sinh viên cho mỗi Giáo sư. Cần thư giới thiệu của Giáo sư