Đại học KWANGWOON

Đại học KWANGWOON

 • Thành lập: 1934
 • Loại hình: Tư thục – đại học 4 năm
 • Hệ thống:
  . Địa điểm trường: Nowon-gu Seoul-si
  . Tổng số sinh viên: 9,505. Sinh viên quốc tế: 270
  . Website: www.kw.ac.kr
 • Là một trong những trường đại học tổng hợp hàng đầu của Hàn Quốc.
 • Tuyển sinh các chuyên ngành: Kỹ thuật thông tin và điện tử, tổng hợp phần mềm, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Luật và chính sách, Quản trị kinh doanh

Thông tin tuyển sinh và học phí

Cấp học Học kỳ Thời gian  học Thời hạn  đăng ký Chi phí kí túc xá
Khóa học
tiếng Hàn
Kỳ xuân Tháng 3-5 Tháng 12-1 1.200 USD/kỳ
(không bao gồm tiền ăn)
Phòng 2 người
Kỳ hạ Tháng 6-8 Tháng 3-4
Kỳ thu Tháng 9-11 Tháng 6-7
Kỳ đông Tháng 12 – 2 Tháng 9-10
Đại học Kỳ xuân Tháng 3 Tháng 10-11
Sau đại học

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Cấp học Loại học bổng Giá trị học bổng Điều kiện
Sinh viên năm
nhất
50-60% học phí
(kỳ đầu)
Trường đại học giao lưu, Sinh viên xuất thân từ trung tâm giáo dục văn hóa và tiếng Hàn Quốc của Kwangwoon: 60% học phí.
Đại học Sinh viên
đang theo học
30-100% học phí
(kỳ 2-8)
GPA 2.0-2.49: 30%, 2.5-2.99: 40%, 3.0-3.49: 50%, 3.5-3.99: 70%, Trên 4.0: 100%.