DU HỌC HÀN QUỐC- DU HỌC NHẤT PHONG

DU HỌC HÀN QUỐC- DU HỌC NHẤT PHONG

Chúc mừng 6 học viên trung tâm Nhất Phong đã có visa và chuẩn bị bay để nhập học tại trường Đại học Hanyang – Seoul vào kì tháng 3-2019