DU HỌC NHẤT PHONG- ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC

DU HỌC NHẤT PHONG- ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC

Chào mừng bạn NGỌC HIẾU đến với đất nước Hàn Quốc xinh đẹp vào kỳ nhập học tháng 3 năm 2019 .
DU HỌC NHẤT PHONG- ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC