DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.

DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.

Chúc mừng 2 bạn học viên của trung tâm đã nhận được Invoice của trường Đại học ChungAng – Hàn Quốc.