KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN NGHE NÓI TIẾNG HÀN SƠ CẤP

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN NGHE NÓI TIẾNG HÀN SƠ CẤP

🎉🎉KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN NGHE NÓI TIẾNG HÀN SƠ CẤP
💥Ngày khai giảng: 22/10/2018
💥Lịch học: từ 8h00 – 9h30 sáng 2-4-6
💥Tổng thời lượng khóa học: 48 tiết, 24 bài học, dạy trong 8 tuần
💥Giáo viên: trình độ Topik 5, xen kẽ có giáo viên Hàn.
💥Địa điểm học: quận Bình Thạnh.
💥Kết quả đạt được: giáo trình dành riêng cho người đi du học, ôn luyện nhiều chủ đề và cấu trúc, tự tin giao tiếp.
DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN.