CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

trường đại học kyungnam
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGNAM – 경남대학교

» Tên tiếng Hàn:경남대학교 » Tên tiếng Anh: Kyungnam University » Năm thành lập: 1946 » Số lượng sinh viên: 19.000 sinh viên » Học phí tiếng Hàn: 2.400.000/ 20

Banner Kongju National University
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KONGJU-공주대학교

Tên tiếng Anh: Kongju National University. Tên tiếng Hàn: 공주대학교. Năm thành lập: 1948. Địa chỉ trường: 182 Shinkwan-dong, Gongju, Chungcheongnam-do, Korea. Thuộc tỉnh: Chungcheong Nam. Web của trường: http://www.kongju.ac.kr/

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KONGJU – 공주대학교

Tên tiếng Anh: Kongju National University. Tên tiếng Hàn: 공주대학교. Năm thành lập: 1948. Địa chỉ trường: 182 Shinkwan-dong, Gongju, Chungcheongnam-do, Korea. Thuộc tỉnh: Chungcheong Nam. Web của trường: http://www.kongju.ac.kr/

028.7300.7737