DU HỌC HÀN QUỐC

trường đại học sogang
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOGANG – 서강대학교

» Tên tiếng Hàn: 서강대학교 » Tên tiếng Anh: Sogang University » Năm thành lập: 1960 » Số lượng sinh viên: Hơn 12.000 sinh viên » Học phí tiếng Hàn:

ảnh đại học kangnam
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KANGNAM – 강남대학교

Tên tiếng Anh: Kangnam University Tên tiếng Hàn: 강남대학교 Ngày thành lập: 1 tháng 8, 1946. Loại hình: Tư thục. Địa chỉ: 40 Gangnam-ro (Gugal-dong), Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi, Korea. Website:

Trường đại học kyungnam
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGNAM – 경남대학교

» Tên tiếng Hàn:경남대학교 » Tên tiếng Anh: Kyungnam University » Năm thành lập: 1946 » Số lượng sinh viên: 19.000 sinh viên » Học phí tiếng Hàn: 2.400.000/ 20

028.7300.7737