Đại Học DONG-EUI

Đại Học DONG-EUI

 • Thành lập: 1966
 • Loại hình: đại học tổng hợp
 • Hệ thống:
  – 8 trường đại học
  – 6 trường cao học
  – 79 chuyên ngành
 • Địa điểm trường: Busan
 • Tổng số sinh viên: 18,000
 • Trường đại học Dong-eui là trường đại học tổng hợp có quy mô lớn thứ 2 tại Busan
 • Năm 2013-2014 trường dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở khu vực Busan-Gyeongsangnam-do (đứng thứ 11 trên toàn quốc)
 • Tháng 2-2015, được bộ giáo dục chọn là trường có năng lực quản lý -duy trì tốt du học sinh.
 • Hiện nay trường đã liên kết trao đổi học vấn với 133 trường đại học của 23 nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ,…
 • Trường có bệnh viện đại học Đông y Phương đông (thành lập năm 1990) hiện nay đã và đang đóp góp rất nhiều cho các hoạt động xã hội ở địa phương.

Thông tin tuyển sinh và học phí

Cấp học Học kỳ Thời gian
học
Thời hạn
đăng ký
Chi phí kí túc xá
Khóa học
tiếng Hàn
Kỳ xuân Tháng 3-5 Tháng 2 Kỳ học
887 USD (130 bữa ăn)
942 USD (160 bữa ăn)

Kỳ nghỉ
574 USD (60 bữa ăn)
616 USD (80 bữa ăn)

Kỳ hạ Tháng 5-7 Tháng 5
Kỳ thu Tháng 9-11 Tháng 8
Kỳ đông Tháng 11 – 2 Tháng 11
Đại học, Sau đại học Kỳ xuân Tháng 3 Tháng 11
Kỳ thu Tháng 9 Tháng 5

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Cấp học Loại học bổng Giá trị học bổng Điều kiện
Đại học 30% học phí TOPIK 3 (4 kỳ học)
50% học phí TOPIK 4 (4 kỳ học)
70% học phí TOPIK 5 (4 kỳ học)
100% học phí TOPIK 6 (8 kỳ học)
Sau đại học