DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC

DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC

️Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp chào đón cô bạn dễ thương Lê Thị Thùy Trang vào kì nhập học mùa thu Tháng 9 – 2018.

DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC