DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.

DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.

Thuận Minh đã sẵn sàng cho kì nhập học tháng 3 – 2019 của anh ấy!
Chúc mừng chàng trai! ?‍??‍??‍??‍??‍?
#thanhvienmoicuagiadinhNhatPhong
DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.