HỢP TÁC TUYỂN SINH VỚI ĐẠI HỌC SUNMOON

HỢP TÁC TUYỂN SINH VỚI ĐẠI HỌC SUNMOON

??Du học Nhất Phong hân hạnh tiếp đón ông Byung Woo Kang – Giám đốc đại diện tuyển sinh trường Đại học Sunmoon khu vực phía nam. Hai bên đã trao đổi và thống nhất hợp tác tuyển sinh cùng nhau trong thời gian tới.

Thêm một ngôi trường tốt cho các học viên trung tâm Nhất Phong lựa chọn khi du học tại Hàn Quốc.
DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.

028.7300.7737