INVOICE – ĐẠI HỌC KYUNGIN

INVOICE – ĐẠI HỌC KYUNGIN

???Chúc mừng học viên Đặng Ngọc Hòa của gia đình Du học Nhất Phong đã được chấp thuận nhập học của trường Đại học Kyungin, ngôi trường nằm ở thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc – Incheon.

DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.

028.7300.7737