INVOICE – ĐẠI HỌC KYUNGIN

INVOICE – ĐẠI HỌC KYUNGIN

🎉🎉🎉Chúc mừng học viên Đặng Ngọc Hòa của gia đình Du học Nhất Phong đã được chấp thuận nhập học của trường Đại học Kyungin, ngôi trường nằm ở thành phố lớn thứ 3 Hàn Quốc – Incheon.

DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.