KẾ HOẠCH MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI SEOUL – HÀN QUỐC.

KẾ HOẠCH MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI SEOUL – HÀN QUỐC.

Du học Nhất Phong trao đổi với 2 giáo sư Hàn Quốc về việc hỗ trợ thành lập Văn phòng đại diện tại Seoul vào tháng 11-2018. Văn phòng đại diện sẽ thực hiện công tác quan hệ với các trường đại học Hàn Quốc, hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc.
Những kế hoạch của Du học Nhất Phong hướng đến mục tiêu hỗ trợ tốt nhất và tối đa nhất cho các học viên.
DU HỌC NHẤT PHONG – ĐỒNG HÀNH DU HỌC HÀN QUỐC.