Tin Tức

21/01/2019

INVOICE – ĐẠI HỌC KYUNGIN

🎉🎉🎉Chúc mừng học viên Đặng Ngọc Hòa của gia đình Du học Nhất Phong đã được chấp thuận nhập học của trường Đại học Kyungin, ngôi […]
18/01/2019

THƯ MỜI NHẬP HỌC – HANNAM UNIVERSITY

🎉🎉🎉Chúc mừng 3 bạn học viên của trung tâm Nhất Phong đã được trường đại học danh giá Hannam chấp thuận nhập học cho kì tháng […]
18/01/2019

CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI – DU HỌC NHẤT PHONG

🎉🎉🎉Gia đình Nhất Phong chào đón bạn Hồng Nhung cho kì nhập học tháng 3 – 2019. Chúc mừng bạn đã thực hiện được ước mơ […]
18/01/2019

THƯ MỜI NHẬP HỌC – TONGMYONG UNIVERSITY

🎉🎉🎉Chúc mừng 3 bạn học viên của Du học Nhất Phong đã nhận được thư mời nhập học của trường đại học danh giá Tongmyong – […]
18/01/2019

CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI – DU HỌC NHẤT PHONG

🎉🎉🎉Chào tuần mới Gia Đình Nhất Phong cũng chào đón thêm thành viên mới – Quốc Kiệt Chúc mừng em sẽ thực hiện được ước mơ […]
16/01/2019

PHỎNG VẤN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG – ĐẠI HỌC MYONGJI

😍😍😍 Hôm nay, Du Học Nhất Phong đã tổ chức thành công buổi phỏng vấn cho 10 bạn học viên 2 nhập học trường Hanyang University và […]