Trường Đại học Daegu hợp tác tuyển sinh với Du học Nhất Phong

Trường Đại học Daegu hợp tác tuyển sinh với Du học Nhất Phong

Trường Đại học Daegu đã có hợp tác tuyển sinh với Du học Nhất Phong nên đã tin tưởng việc xét tuyển hồ sơ của trung tâm và đồng ý nhận học viên kì tháng 11/2018 mà không cần phải phỏng vấn học viên và gia đình.
Các học viên có thể yên tâm về việc các trường đại học Hàn Quốc sẽ đồng ý nhận khi đã có hợp tác tuyển sinh với Du học Nhất Phong.
Du học Nhất Phong – Đồng hành du học Hàn Quốc.