Seoul

trường đại học hanshin
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANSHIN – 한신대학교

» Tên tiếng Hàn: 한신대학교 » Tên tiếng Anh: Hanshin University » Năm thành lập: 1940 » Số lượng sinh viên: 6000 sinh viên » Học phí tiếng Hàn:1.200.000 KRW/

trường đại học sejong
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG- 세종대학교

» Tên tiếng Hàn: 세종대학교 » Tên tiếng Anh: Sejong University » Năm thành lập: 1940 » Số lượng sinh viên:16,120 sinh viên » Học phí tiếng Hàn: 6,400,000 won/1

028.7300.7737