Lựa chọn định hướng

Điều đầu tiên mà các bạn cần làm khi có nguyện vọng du học, đó là lựa chọn cho mình những định hướng cụ thể về:
ngành học và trường học tại Hàn Quốc.

 

Về ngành học:

Lựa chọn ngành học là bước quan trọng đầu tiên cho toàn bộ tương lai của bạn, bởi toàn bộ sự nghiệp và cuộc sống của bạn sẽ gắn liền với ngành học ấy. Hiện nay, khá nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn ngành học theo xu thế hoặc theo cảm tính mà không có định hướng nghiên cứu rõ ràng, dẫn tới việc lãng phí thời gian học tập chỉ để nhận ra rằng ngành đó không phải điều mình hướng tới. Do đó, các bạn cần tự xác định được năng lực, thế mạnh của bản thân, tìm hiểu về các ngành nghề (cả lợi ích và khó khăn), cũng như xác định mục tiêu nghề nghiệp cho mình để chọn được ngành học phù hợp nhất.

Về trường học:

Sau khi lựa chọn được ngành học, các bạn sẽ cần tư vấn du học để lựa chọn được trường học có thế mạnh về ngành đó, phù hợp với lực học cũng như chi phí tài chính của gia đình mình.
028.7300.7737